• Trending zoekopdrachten

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden: Online verkoop van Goederen
www.jdsports.nl
BELANGRIJK: GELIEVE AANDACHTIG TE LEZEN
WIJ VESTIGEN UW AANDACHT OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ALS U ONLINE GOEDEREN VAN ONS KOOPT. GELIEVE DEZE ZEER AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT U TOT AANKOPEN OVERGAAT, WANT ZE VERKLAREN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE MANIER WAAROP WIJ U GOEDEREN ZULLEN VERKOPEN.
MET HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VERKLAART U ZICH GEBONDEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN..

U WORDT AANGERADEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AF TE PRINTEN EN EEN KOPIE ERVAN TE BEWAREN VOOR UW EIGEN REFERENTIE.

In deze Voorwaarden:

Verwijst “Website” naar Onze Website op www.jdsports.nl.
Verwijst “Goederen” naar de goederen waarin Wij U zullen voorzien in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
Verwijst “Bestelling” naar een bestelling die U bij Ons plaatst en waarin de nodige gegevens van de Goederen die U van Ons wenst te kopen opgelijst staan.
Verwijst “Wij//We/Ons/Onze” naar JD Sport Fashion BV (bedrijfsnummer 852752337) in Oosteinderweg 247 B, 1432 AT, Aalsmeer, Nederland.
Verwijst “U/Uw” naar u, de persoon die Onze Website gebruikt en/of goederen van ons koopt.
1. HOE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN
1.1 De Voorwaarden in Sectie A verklaren hoe Onze Website moet worden gebruikt. Ze zijn van toepassing op ALLE gebruikers van de Website. Sectie B is ook van toepassig wanneer U Goederen koopt via de Website. Wij zijn gerechtigd de Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en raden U aan hen regelmatig te herlezen om op de hoogte te blijven van de aanpassingen die Wij maken.

1.2 Wanneer U de Website gebruikt, zijn wij gerechtigd informatie te verzamelen over U en Uw bezoek aan de Website. Informatie hierover kan gevonden worden in ons Privacybeleid, dat onderdeel uitmaakt van deze Voorwaarden. Het Privacybeleid en deze Voorwaarden bestieren samen Onze relatie met U en vormen een contract tussen ons (“Contract”).

Sectie A: Gebruiksvoorwaarden van de Website
2. OVER DEZE WEBSITE
2.1 Deze Website wordt geopereerd door JD Sport Fashion BV, een bedrijf geregistreerd in Nederland met Bedrijfsnummer 852752337.  Ons geregistreerd kantoor is Oosteinderweg 247 B, 1432 AT, Aalsmeer en ons BTW-nummer is NL852752337B01.

2.2 Deze Website richt zich tot personen die consumenten zijn. De informatie op deze Website is in het Nederlands, alle communicatie zal in het Nederlands verlopen, en de Website is ontworpen in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Mogelijk ziet U deze Website in een markt waar Wij gewoonlijk geen Goederen verkopen en Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet overeenstemmen met lokale reclame- of andere wetgevingen in relatie tot deze Website of zijn inhoud. Wij zijn gerechtigd de toegang tot delen van de Website te beperken tot gebruikers die zich bij Ons geregistreerd hebben.
3. ONZE RECHTEN MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE
Het auteursrecht en andere eigendomsrechten (gekend als “Intellectuele-Eigendomsrechten”) met betrekking tot deze Website en zijn inhoud (inclusief design, tekst, logo's, handelsmerken, afbeeldingen, software en ander materiaal) zijn eigendom van Ons of Onze licentiehouders. Het is noch U, noch anderen toegestaan enige inhoud van deze Website te publiceren, kopiëren, verdelen of aan te passen. Iedereen mag deze Website bekijken en heeft de toestemming, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, er onderdelen van af te printen, door Onze producten te bladeren en een bestelling bij Ons te plaatsen. Elk ander gebruik is strict verboden zonder Onze voorafgaande geschreven toestemming. Het is onder geen beding toegestaan kopieën of ander materiaal van de Website te gebruiken voor zakelijke doeleinden.

Het is niet toegestaan op eender welke wijze handelsmerken, logo's of merknamen die op de Website te vinden zijn te kopiëren, reproduceren of gebruiken. Van andere websites naar Onze Website linken gebeurt naar Onze goedkeuring en wij kunnen op elk moment vereisen dat U stopt met het plaatsen van links naar Onze Website.

Wij houden ons het recht voor alle en eender welke informatie die U uploadt naar Onze Website te gebruiken zoals Wij dat besluiten en We kunnen die informatie ook delen met een derde partij.
4. INHOUD VAN DE WEBSITE
Wij hebben deze Website met grote zorg samengesteld, maar noch Wij, noch Ons bestuur, Onze werknemers of andere vertegenwoordigers of andere organisaties binnen Onze groep van bedrijven kan verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten, hoe deze ook veroorzaakt worden als resultaat van Uw gebruik van of vertrouwen op de Website. Hoewel Wij ernaar streven informatie te verstrekken die accuraat en actueel is, garanderen Wij dit niet. U draagt de verantwoordelijkheid U er van te verzekeren dat de mate waarin U op Onze Website rekent in overeenstemming is met Uw eigen doel en de informatie die Wij bieden is niet bedoeld als advies waarop U ongenuanceerd mag vertrouwen. De informatie die deze Website bevat wordt aangeboden op een “ALS IS”-basis en Wij sluiten alle soorten garanties en representaties in relatie tot deze Website en zijn inhoud uit, tot zover en zo strikt als de wet dat toestaat.

Wij hebben het recht de inhoud van Onze Website te veranderen, verwijderen of op eender welke andere manier aan te passen op eender welk moment en zonder waarschuwing.

Wij kunnen links naar andere websites plaatsen. Wanneer wij dit doen, zijn deze links enkel bedoeld voor Uw gemak en Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of de manier waarop U ze gebruikt.

Wij garanderen niet dat deze Website altijd beschikbaar of foutloos zal zijn en nooit virussen of dergelijke zal bevatten.

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de afbeeldingen van producten op Onze Website zo accuraat mogelijk zijn, maar er kan een licht kleurverschil zijn tussen de goederen en de afbeeldingen die online getoond worden.
5. HOE U DEZE WEBSITE MOET GEBRUIKEN
Inzendingen of commentaren die op enige manier lasterlijk, beledigend, obsceen, onwettig, seksistisch of racistisch zijn, of die op enige manier aanstootgevend kunnen zijn voor eender welke persoon, zijn strikt verboden. Het is niet toegestaan beledigende taal te gebruiken, agressief te zijn, te vloeken, of eender welke persoon, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikers van deze Website, te bedreigen, lastig te vallen of te mishandelen.

Alle informatie die U instuurt moet accuraat en waarheidsgetrouw zijn en dient niet gekopieërd te zijn.

U bent verplicht steeds Uw eigen identiteit te gebruiken wanneer U deze Website gebruikt en moet U ervan vergewissen dat de informatie die U opgeeft accuraat en actueel is, naar beste vermogen. Het is niet toegestaan informatie van of over een andere persoon te gebruiken, tenzij U toestemming hebt dit te doen.

Het is niet toegestaan de Website te corrumperen, hem te overspoelen met informatie die de vlotte werking kan verhinderen of enige elementen te gebruiken die een invloed kunnen hebben op de Website, zoals wormen, virussen of gelijkaardige schadelijke elementen. Het gebruik van spam- of junkmail (waaronder te verstaan meervoudige, ongevraagde of ongewenste massa-e-mails) is ook verboden.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die U kan ondervinden als het resultaat van schadelijk materiaal dat Uw computer, bestanden of ander materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van Onze Website.

Als U een wachtwoord hebt als onderdeel van Onze beveiligingsprocedures, moet U die informatie als vertrouwelijk behandelen en deze met niemand delen.

Wij hebben het recht de toegang tot deze Website te weigeren aan eender wie niet handelt in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Sectie B: Verkoopvoorwaarden
6. ONZE OVEREENKOMST M.B.T. DE VERKOOP VAN GOEDEREN EN HET BESTELPROCES

6.1 De Website laat Goederen zien die te koop worden aangeboden en geeft informatie over deze Goederen. Door het plaatsen van Goederen op de Website, nodigen Wij U uit een Bestelling te plaatsen bij Ons. Als U een Bestelling plaatst, zijn Wij niet verplicht die Bestelling te accepteren en het Contract tussen Ons zal gevormd worden als en wanneer Wij Uw Bestelling aanvaarden. Noch het indienen van een electronisch bestelformulier, noch het vervolledigen van het check-outproces bevestigen Onze aanvaarding van Uw Bestelling. Onze aanvaarding van Uw Bestelling en de voltooiing van het Contract tussen U en Ons zal plaatsvinden op het ogenblik dat de Goederen naar U verzonden worden.  Het is toegestaan een vrij aantal items in te sluiten in een Bestelling, onderhevig aan beperkingen opgenomen in deze Voorwaarden of op de Website en elke Bestelling die U plaatst, zal een afzonderlijk Contract tussen Ons vormen. Wij houden ons het recht voor te weigeren eender welke persoon Goederen te zenden.

6.2 Eender welke voorwaarden die verschijnen of waarnaar verwezen wordt in de Bestelling of die op een andere manier door U gestipuleerd worden, zullen van geen effect zijn. Elke variatie op het Contract moet door Ons schriftelijk bevestigd worden..

6.3 De volgende paragraaf legt het proces uit dat U zal moet volgen om een Bestelling te plaatsen en hoe het Contract voor de verkoop van Goederen tussen Ons gevormd zal worden. Deze sectie bevat ook belangrijke informatie met betrekking tot betaling en levering.
Stap 1 - Uw Goederen Kiezen
U kan een product selecteren voor aankoop door op het item waarin U geïnteresseerd bent te klikken en vervolgens te klikken op “Aan Winkelmand Toevoegen”.
Stap 2 - Uw Winkelmandje Bekijken
U kan de producten die U hebt toegevoegd aan Uw winkelmandje (her)bekijken. U kan de inhoud van het winkelmandje veranderen door de hoeveelhied Goederen die U wilt bestellen aan te passen (hiervoor kan af en toe een maximaal aantal items per maat vastgelegd zijn), ongewenste items verwijderen door op “Verwijderen” te klikken en de totale waarde van het winkelmandje bekijken. Hier kan U ook een promotiecode invoeren als U er één heeft. Het invullen van een promotiecode en vervolgens op “Los in” klikken, zal het totaal van het winkelmandje aanpassen. Vervolgens kan U verder winkelen en bijkomende producten toevoegen aan Uw winkelmandje indien U dat wenst, of als U niets anders wilt kopen, kan U meteen verder naar de volgende stap.
Stap 3 - Naar de Check-out Gaan.
Wanneer U gedaan hebt met winkelen, zal U gevraagd worden een leveringsoptie te selecteren. Vervolgens moet U “Ga door naar de Beveiligde Check-out” selecteren, of op de respectievelijke link klikken als u verkiest te betalen met PayPal.
Stap 4 - Uw Facturatie- en Leveringsadres Ingeven
Als U een bestaande klant bent en reeds ingelogd bent, zullen de adresgegevens die U in het verleden ingegeven hebt nu automatisch verschijnen. Als U niet ingelogd bent of dit Uw eerste bezoek is, zal U gevraagd worden Uw facturatieadres in te geven.  Vervolgens zal U gevraagd worden Uw leveringsadres in te voeren. U heeft de optie hetzelfde adres te selecteren als Uw facturatieadres. Op dit punt krijgt U de mogelijkheid Uw leveringsopties te bekijken. U moet ons van de correcte adresgegevens voorzien. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of mislukte leveringen die het gevolg zijn van door U verkeerd ingevulde adresgegevens.  Als U zich ervan vergewist heeft dat Uw gegevens correct zijn ingevuld, kan U verdergaan door op “Ga door naar de betaling” te klikken.
Stap 5 - Uw Betalingsgegevens Ingeven
Vervolgens zal U Uw betalingsgegevens in moeten vullen.. Gelieve deze informatie uiterst nauwkeurig na te kijken. Als U ingelogd bent als bestaande klant en U in het verleden Uw betalingsgegevens opgeslagen hebt, zullen deze hier verschijnen. Als U Uw Bestelling wilt nakijken, kan dat op de pagina “Samenvatting Bestelling” in de rechter hoek. Deze bevat details van de Goederen in Uw Bestelling. Gelieve alle gegevens nauwkeurig na te kijken in dit stadium, aangezien dit het laatste moment is in het bestellingsproces waarop U vergissingen kan aanpassen of de Goederen die U wilt bestellen kan veranderen. U kan dit doen door terug te keren naar de homepage en het proces dat hierboven beschreven wordt opnieuw te doorlopen. Als U tevreden bent met Uw Bestelling, klikt U op “Beveiligd doorgaan”.  
Stap 6 - Uw Bestelling Plaatsen
Door te klikken op “Plaats je bestelling”, bevestigt U dat U deze Voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft. Op dit moment zullen Uw gegevens aan Ons overgemaakt worden.
Stap 7 - Erkenning van de Bestelling
Van zodra Wij bevestiging hebben ontvangen dat Uw betaling geautoriseerd is, zal er een scherm verschijnen waarop U bedankt wordt voor het plaatsen van Uw Bestelling. U zal een Bestellingsreferentie krijgen en U zal een e-mail ontvangen die Uw Bestelling erkent. Deze zal de Goederen, de prijs en eventuele leveringskosten bevestigen. Print een kopie van de Bestellingserkenning en de e-mail en bewaar deze documenten. Gelieve in dit verband op te merken dat Wij Uw Bestelling slechts aanvaarden wanneer Uw Bestelling verzonden wordt, onafhankelijk van de inhoud van eender welke e-mail die Wij U sturen.

6.4 Wij kunnen Uw Bestelling weigeren of annuleren als Wij het redelijk achten dit te doen, wat onder andere om volgende redenen kan zijn:

6.4.16.4.1 Wij kunnen geen geautoriseerde betaling ontvangen of het betalingsproces is onvolledig; of

6.4.2 Wij hebben een fout op de Website vastgesteld i.v.m. het product of de prijs daarvan; of

6.4.4 Wij vermoeden dat Uw Bestelling gelinkt is aan frauduleuze activiteiten; of

6.4.5 U heeft Ons niet voorzien van alle nodige en relevante gegevens die Wij nodig hebben om de Bestelling af te ronden; of

6.4.6 De Goederen zijn niet beschikbaar of niet in voorraad.

6.5 Mogelijk contacteren Wij U via telefoon of e-mail om gegevens te verifiëren voordat Wij in staat zijn Uw Bestelling door te voeren en te verzenden of in staat zijn de Bestelling te aanvaarden. Wij doen dit bijvoorbeeld wanneer Uw Bestelling van uitzonderlijk hoge waarde is.

6.6 De Goederen die te koop aangeboden worden op deze Website zijn bedoeld voor privaat consumentengebruik en U mag deze Goederen niet doorverkopen of hen aanbieden als een commerciële onderneming. Wij houden ons het recht voor het totale aantal goederen dat in een Bestelling opgenomen kan worden te beperken. Als het totale aantal Goederen in Uw winkelmandje de limiet die Wij soms opleggen overschrijdt, zullen Wij U contacteren.
6.7 Bepaalde Goederen worden rechtstreeks geleverd door een aantal van onze merkpartners ("Brand Partner-bestellingen"). U wordt op de hoogte gebracht dat uw bestelling een merkpartnerbestelling is, hetzij op het moment van aankoop, hetzij bij verzending van de goederen. Wanneer uw bestelling een bestelling van een merkpartner is, blijft het contract voor de verkoop van de goederen tussen u en ons bestaan, maar alle verzending en retourzendingen zijn rechtstreeks van en naar de merkpartner. Promoties, kortingen en cadeaukaartaankopen zijn niet beschikbaar voor bestellingen van merkpartners. Als u ook een artikel in uw winkelmandje heeft dat door JD wordt verzonden, kunt u voor dit artikel een andere bezorgmethode selecteren. Merkpartnerbestellingen kunnen niet worden geretourneerd naar een JD-winkel of magazijn. Met behulp van het meegeleverde gratis retourlabel moet het binnen 14 dagen rechtstreeks naar de relevante merkpartner worden geretourneerd. Bent u uw retouretiket kwijt of heeft u een ander nodig, dan kunt u dit gratis aanvragen bij JD Customer Care. Ruilen is niet mogelijk voor merkpartnerartikelen. Hieronder vindt u meer informatie over bestellingen van merkpartners:

Nike: Deze goederen worden rechtstreeks vanuit het magazijn van Nike geleverd. Nike thuisbezorging - 2 tot 4 werkdagen voor € 5 en gratis voor bestellingen van meer dan € 70.

Adidas: Deze goederen worden rechtstreeks vanuit het magazijn van Adidas geleverd. Adidas thuisbezorging - 3 tot 5 werkdagen voor € 5 en gratis voor bestellingen van meer dan € 70.

Reebok: Deze goederen worden rechtstreeks vanuit het magazijn van Reebok geleverd. Reebok thuisbezorging - 3 tot 5 werkdagen voor € 5 en gratis voor bestellingen van meer dan € 70.

7. PRIJS EN BETALING
7.1 Prijzen en leveringskosten zijn zoals gepubliceerd op de Website wanneer Wij Uw Bestelling aanvaarden. Prijzen zijn inclusief BTW en zijn in euro's. Leveringskosten worden apart weergegeven. Alle toepasselijke leveringskosten zijn zoals deze op de Website weergegeven worden op het ogenblik dat U Uw bestelling plaatst.   De leveringskost voor de Bestelling wordt weergegeven op de pagina van het winkelmandje onder Uw gekozen items. Dit betekent dat als U meer dan één item bestelt er geen leveringskost aangerekend wordt voor de bijkomende items.

7.2 Wij kunnen de prijzen op elk moment aanpassen.  Als er een verschil in prijs is tussen wanneer U Uw Bestelling geplaatst hebt en wanneer Wij Uw Bestelling verschepen, zullen Wij U hiervan via e-mail of telefoon op de hoogte stellen en U vragen of U wenst door te gaan met Uw aankoop.  Als U weigert en om een bepaalde reden Uw betaling al overgemaakt is, zal deze terugbetaald worden naar Uw krediet- of debetaccount.

7.3 Aanbiedingen en promoties op de Website zijn onderhevig aan de beschikbaarheid en Wij kunnen deze veranderen of terugtrekken op elk moment en zonder waarschuwing. Niets zal Ons verplichten aanbiedingen of promoties voor een bepaalde tijd te behouden. Bijkomende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. De bijzonderheden daarvan zullen weergegeven worden.

7.4 Wij aanvaarden betalingen via PayPal, IDEAL en de meest bekende kredietkaarten.

7.5 Wij aanvaarden betalingen via PayPal en de belangrijkste krediet- en debetkaarten, waaronder, maar niet beperkt tot; Visa, Mastercard, Maestro en American Express. Gebruik een kaart alleen als U de genoemde kaarthouder bent. Met het plaatsen van een Bestelling bevestigt U de geautoriseerde kaarthouder te zijn. Alle houders van kredietkaarten zullen validatie- en beveiligingscontroles ondergaan, zowel als autorisatie door de kaartorganisatie en eender welke bijkomende voorwaarden opgelegd door de uitgever. Als de uitgever de betaling niet toestaat, kunnen Wij Uw bestelling niet accepteren en zijn Wij niet verantwoordelijk voor vertragingen of het niet leveren van Goederen.

7.6 Uw kaartorganisatie kan u een bedrag aanrekenen voor het gebruik van Uw kaart op Onze Website. Gelieve de algemene voorwaarden van de uitgever van Uw kaart zorgvuldig na te kijken, voordat U Uw betalingsgegevens doorstuurt.

7.7 Als Wij niet voldoende Goederen in voorraad hebben, zullen Wij U daarvan via e-mail of telefoon op de hoogte stellen en Uw iDeal of kredietkaarttransactie zal geannuleerd of terugbetaald worden. Wij zullen dit doen van zodra dit mogelijk is en niet later dan 30 (dertig) dagen na de vooropgestelde leveringsdatum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige compensatie als door U bestelde Goederen niet beschikbaar zijn, om welke reden dan ook.

7.8 Wij zullen de namen, adressen en andere gegevens die U ons voorlegt valideren door vergelijking met commercieel beschikbare registers. Mogelijk maken Wij daarbij gebruik van derde partijen. Informatie die U ons verschaft kan geopenbaard worden aan een geregistreerd kredietinformatiebureau, dat een kopie van de informatie kan bijhouden. Wanneer U bij ons een Bestelling plaatst, gaat U akkoord met zulke controles. Gelieve in dit verband ook Ons Privacybeleid na te slagen. Deze maatregelen worden genomen om U te beschermen en om Uw winkelervaring bij Ons zo veilig mogelijk te maken. 

8. RETOURNERINGEN
Als U van gedachten verandert.

*Van woensdag 1 november 2023 tot maandag 22 januari 2024 wordt ons retour- en omruilbeleid versoepeld, zodat retouren en omruilingen tijdens deze periode op elk moment.

8.1 U hebt wettelijk het recht het Contract te annuleren om eender welke reden en op elk moment binnen de 14 werkdagen na de dag waarop U de goederen ontvangen hebt. Dit is de wettelijke bedenktijd.

8.2 Als u eenvoudigweg de Goederen die U besteld hebt wilt omruilen, moet U dat binnen de 28 (achtentwintig) dagen na de dag waarop U de Goederen ontvangen hebt doen.

8.3 Om te annuleren moet U Ons daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Dat kan onder andere via email of fax, maar niet via telefoon. U moet de Goederen ook in een aanvaardbare conditie houden, indien mogelijk in hun originele verpakking, en ze Ons terugsturen van zodra dat mogelijk is en binnen de 14 (veertien) dagen na de dag dat U de Goederen ontvangen hebt. U kan contact met ons opnemen via:

www.jdsports.nl
E-mail: onlinehulp@jdsports.nl
Hollinsbrook Way,
Pilsworth,
Bury,
Lancashire,
England,
BL9 8RR
En ons retourneringsadres is:
JD Internet Returns
Door 2
Michael Faraday Avenue,
Kingsway Business Park,
Rochdale,
England,
OL16 4FW

8.4 U kunt ook onder voorwaarde dat u betaald heeft met kredietkaart of iDEAl de Goederen die U niet langer wenst naar één van Onze winkels in het land van aankoop terugbrengen, samen met de leveringsnota als bewijs van aankoop. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor enige kosten die van toepassing zouden zijn wanneer U Goederen retourneert naar één van Onze winkels.

8.5 Wij zullen het U verschuldigde bedrag zo gauw mogelijk terugbetalen, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop U ons laat weten dat U de Bestelling wenst te annuleren. Wij zullen de volledige prijs van de geretourneerde Goederen terugbetalen. Als U het Contract annuleert door ons daarvan in geschreven vorm op de hoogte te brengen binnen de wettelijke bedenktijd (binnen de 14 werkdagen nadat U de Goederen ontvangen hebt – zie Clausule 8.1 hierboven), dan zullen Wij U ook de standaard leveringskost die U mogelijk betaald hebt wanneer Wij U de Goederen hebben toegezonden terugbetalen. Gelieve er notitie van te nemen dat wanneer U slechts enkele van de items wil terugzenden, maar de rest van Uw Bestelling wilt houden, U mogelijk niet in aanmerking komt om een terugbetaling van de leveringskosten te ontvangen. Als U het Contract annuleert, maar Ons daar pas van op de hoogte stelt na de bedenktijd van zeven dagen, zullen wij de leveringskost niet terugbetalen. Als U, onder eender welke omstandig.

8.6 Gelieve er ook notitie van te nemen dat als U besluit de Goederen te retourneren in één van Onze winkels, eerder dan ons deze terug te zenden, de winkel niet in staat zal zijn U enige leveringskost terug te betalen, ook al hebt U daar recht op. Dit zal afzonderlijk behandeld worden per uw aanvraag. Gelieve ons te contacteren op onlinehulp@jdsports.nl voor de terugbetaling van leveringskosten.


Als er iets foutloopt

8.7 Wij waarborgen dat de Goederen die Wij verstrekken van aanvaardbare kwaliteit zijn en geschikt zijn voor de doeleinden voor welke Goederen van die aard gewoonlijk verstrekt worden.

8.8 Als U Ons Goederen terugstuurt om een andere reden dan dat U van gedachten veranderd bent, zullen Wij de Goederen inspecteren en deze ofwel vervangen, ofwel de volledige aankoopprijs terugbetalen, als wij aanvaarden dat er een fabricage- of andere fout aanwezig is in de Goederen. Dit is onderhevig Uw tijdige retournering van de Goederen binnen een schappelijke termijn.

8.9 Wij zullen de Goederen vervangen of U terugbetalen, onder voorwaarde dat het defect of de fout niet veroorzaakt is door gebruikelijke slijtage, opzettelijke of accidentele schade, Uw nalatigheid, of als U er niet in geslaagd bent de productinstructies te volgen of de Goederen verkeerd gebruikt, aangepast of hersteld zijn zonder Onze toestemming. Deze terugbetalingen zullen ook gelden voor de eventuele verzendingskosten die U betaald hebt en de kosten die U gemaakt hebt om ons de Goederen terug te zenden. Als Wij geen fout of defect vinden, dan worden Uw rechten op terugbetaling herleid tot deze beschreven in Clausules 8.1 tot 8.6 hierboven, hoewel dit Uw wettelijke rechten niet beïnvloedt. Onderhevig aan Clausule 9 hieronder, representeert het rechtsmiddel in deze Clausule 8.9 onze volledige aansprakelijkheid ten opzichte van U voor elke claim met betrekking tot de Goederen die de wet mogelijk maakt, in hoeverre het Ons toestaat onze aansprakelijkheid tot U te beperken.

8.10 Als U gelooft dat Goederen een defect hebben, dient u te stoppen er gebruik van te maken voordat U ze naar Ons terugstuurt. Niets in deze Voorwaarden tast Uw wettelijke rechten aan. Dit zijn de rechten U toegekend door de wet, die door Ons niet veranderd kunnen worden.

8.11 Als U de Goederen wilt terugsturen in overeenstemming met Clausule 8.9, heeft U volgende opties:

8.11.1 return the Goods to Us in an unused, reasonable condition to the returns address in Clause 8.3; OR

8.11.2 Als u betaald heeft met iDEAL of kredietkaart dan U de Goederen die U niet langer wenst naar één van Onze winkels in het land van aankoop terugbrengen, samen met de verschepings- of leveringsnota als bewijs van aankoop.

8.12 Wij streven ernaar Uw terugbetaling of omruiling zo snel mogelijk door te voeren, maar zullen dit doen binnen de 14 dagen nadat U Ons de Goederen teruggestuurd hebt. Als U betaald heeft met iDeal of kredietkaartt en ervoor kiest de Goederen naar één van Onze winkels terug te brengen, kan elke terugbetaling of omruiling onmiddellijk ter plaatse uitgevoerd worden, behalve de eventuele terugbetaling van leveringskosten, die afzonderlijk zullen worden behandeld. Gelieve ons te contacteren op onlinehulp@jdsports.nl voor de terugbetaling van leveringskosten. Wij behouden echter het recht de Goederen waarvan U beweert dat ze gebrekkig zijn naar Ons inspectieteam te sturen.

8.13 Ten slotte, wanneer U Goederen naar Ons retourneert omdat U gelooft dat ze gebrekkig zijn of omdat U van gedachten veranderd bent, vragen Wij dat U Ons de Goederen terugstuurt via traceerbare levering of een koerierservice, zodat U een bewijs van verzending heeft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor Goederen die verloren gaan of beschadigd worden in de post.


9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
9.1 NIETS IN HET CONTRACT OF ELDERS ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDULEUZE MISREPRESENTATIE OF FRAUDE OF AANSPRAKELIJKHEID WAAR WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN IN RELATIE TOT RECHTEN VOOR CONSUMENTENBESCHERMING OF VOOR ANDERE ZAKEN DIE NIET LEGAAL UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN UITSLUITEN OF BEPERKEN. UW WETTELIJKE RECHTEN WORDEN HIERIN NIET AANGETAST.

9.2 IN DE MATE DAT WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN U MET BETREKKING TOT CONTRACTBREUK, VOOR NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN RELATIE TOT DE GOEDEREN OF DIT CONTRACT OF ANDERS, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U BEPERKT WORDEN TOT DRIE KEER DE PRIJS VAN DE GOEDEREN DIE AAN DE AANSPRAKELIJKHEID ONDERHEVIG ZIJN, DOOR U AAN ONS BETAALD EN ENIGE VOORZIENBARE VERLIEZEN DIE HET RECHTSTREEKSE GEVOLG ZIJN VAN ONZE CONTRACTBREUK;

9.3 TENZIJ ELDERS EXPLICIET VERMELD, ZULLEN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE OF SPECIALE VERLIEZEN DIE VOORKOMEN ALS EEN NEVENEFFECT OF TEN GEVOLGE VAN HET VOORNAAMSTE VERLIES OF DE HOOFDSCHADE OF VOOR EENDER WAT WIJ OF U NIET REDELIJKERWIJS KUNNEN ANTICIPEREN. DIT IS INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VOLGENDE, HOE ZE OOK VOORKOMEN:

9.3.1 VERLOREN WINSTEN;

9.3.2 VERLIES VAN INKOMEN OF OMZET

9.3.3 VERLIES VAN SPAARGELD

9.3.4 VERLIES VAN GEGEVENS

9.3.5 VERLIES VAN GELDGEBRUIK.

9.4 Sommige van de items die Wij te koop aanbieden zijn mode-items en zijn mogelijk niet geschikt voor sport- of andere activiteiten. U moet zich er daarom zelf van vergewissen dat items geschikt zijn voor het soort sportactiviteit waarvoor U ze wenst te gebruiken.

9.5 Als de inhoud van de Goederen betekent dat U deze niet kunt retourneren per post, zal U verantwoordelijk zijn voor de kosten van de koerier service. Als U contact upneemt met onze Klantenservice proberen wij U te voorzien van een schatting van de koerier kosten.

9.6 We zullen doorgaans de volledige aankoopprijs terugbetalen, samen met de standaard verzendkosten betaald binnen 28 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen of bewijs van verzending van hetzelfde. Let op: als U slechts enkele items terug wil sturen, maar de rest van Uw bestelling houden, mag U geen recht op terugbetaling van de verzendkosten

9.7 U moet zorg nemen voor de producten voordat U ze naar ons terugstuurt. We kunnen het bedrag die wij terugbetalen verminderen als U ze gebruikt, beschadigt of anderszins iets doet dat hun restwaarde vermindert.

10. LEVERING
10.1 Wij streven ernaar de Goederen te leveren binnen de termijnen vastgesteld op Onze Website. Verwijzingen naar “werkdag” zullen betekenen elke dag van de week, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen. Tijd is echter niet essentieel voor levering of prestatie, wat betekent dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor het leveren van Goederen buiten deze termijnen en dat Wij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van vertragingen. Als Wij er niet in slagen de Goederen te leveren binnen de aangegeven termijn, zullen Wij alle redelijke inspanningen doen u hiervan op de hoogte te stellen via e-mail en U een aangepast leveringstijdstip door te geven. Onze aansprakelijkheid houdt op aan de grenzen uitgelijnd in Clausule 9.2 hierboven.

10.2 Als Goederen niet in voorraad zijn, zullen we U dat laten weten via e-mail. Als U meer dan één product bestelt, garanderen Wij niet dat alle Goederen in één levering bij U zullen aankomen en Wij houden Ons het recht voor te leveren in verschillende zendingen.

10.3 Het eigendomsrecht van de Goederen zal slechts op U overgaan bij de verzending van de Goederen. De Goederen zullen ten Uwen laste zijn van het ogenblik van levering en U dient er daarom redelijke zorg voor te dragen.

10.4 Als de Goederen of de hoeveelheid die U ontvangt niet overeenkomen met wat U besteld hebt door Onze fout, dan dient U Ons daarvan op de hoogte te stellen via e-mail of brief, daarbij gebruik makend van de gegevens uit Clausule 8.3, van zodra dat mogelijk is nadat U de Goederen ontvangen heeft en de fout opgemerkt heeft. Wij zullen elke fout goedmaken. Wij zullen U ook alle kosten voor het naar Ons verzenden van de foutieve Goederen terugbetalen. Wij vragen U echter Ons te contacteren voordat U Uw retourzending regelt. Elke en alle goederen die U foutief ontvangt en wenst terug te zenden, mogen niet door U gebruikt worden.

10.5 Goederen worden geleverd op het adres dat U opgeeft tijdens het bestellingsproces. De leveringspraktijken kunnen echter verschillen afhankelijk van de transporteur die de Goederen levert. U dient een geldig adres op te geven voor de levering. De leveringswijze die Wij gebruiken kan verschillen naargelang het aantal en de soort Goederen. Wij zullen de leveringswijze selecteren die volgens ons het meest geschikt is voor het leveren van de Goederen. Voor verdere informatie over leveringen verwijzen wij u naar de Leveringsinformatie.

10.6 Wij houden ons het recht voor alternatieve regelingen te treffen voor leveringen, die afhankelijk zullen zijn van de transporteur die Wij gebruiken voor het leveren van de Goederen. Dit kan inhouden dat de Goederen bij een buur of op een veilige plaast op of rond Uw eigendom achterlaten.
Leveringsrestricties
10.7 Door verschillende restricties voor internationale transporteurs, komen bepaalde producten die Wij verkopen niet in aanmerking voor internationale levering. Dit zal steeds aangegeven worden in de productbeschrijving of wanneer U zulk een item toevoegt aan Uw winkelmandje tijdens de check-out of, in uitzonderlijke omstandigheden moeten wij mogelijk Uw bestelling annuleren en U een volledige terugbetaling aanbieden.

10.8 Als de Goederen niet op de verwachte datum worden geleverd, dient u ons binnen 30 dagen na het mislukken van de levering op de hoogte te stellen van een dergelijke niet-levering.

10.9 Houd er alstublieft rekening mee dat Yeezy producten niet in de winkel kunnen worden geretourneerd. Dit heeft geen effect op uw wettelijke rechten.

11. ONZE RECHTEN M.B.T. DE GOEDEREN
Alle eigendomsrechten gekend als intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen, waaronder alle ontwerpen, handelsmerken, merknamen, afbeeldingen en logo's, zijn en blijven Onze eigendom of die van Onze licentiehouders. Op geen enkel ogenblik zullen één en alle rechten op, eigendomsbewijzen van of belangen in de intellectuele eigendomsrechten op U overgaan.
12. ALGEMEEN
12.1 Wij zullen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn ten opzichte van U voor het niet verkopen van Goederen die U wilt kopen of voor het niet nakomen van Onze verplichtingen uit hoofde van het Contract of voor enige kosten of aansprakelijkheden die U oploopt ten gevolge van enige omstandigheden buiten Onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, overstromingen, brand, handelsgeschillen, gebrek aan materialen of diensten van een derde partij of terroristische aanvallen.

12.2 Het Contract tussen U en Ons is bindend. U kan Uw rechten of plichten niet overdragen of toeschrijven aan een andere persoon zonder Onze uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen Onze rechten en plichten uit hoofde van het Contract overdragen of toeschrijven aan derde partijen of deze aanduiden om Ons te helpen Onze verplichtingen na te komen en dit op elk moment, onder voorwaarde dat dit Onze plichten ten opzichte van U niet vermindert.

12.3 Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit op eender welke manier een clausule van dit Contract nietig verklaart, dan blijven de andere Clausules van dit Contract gelden.

12.4 Als Wij of U op enig moment niet handelen naar de rechten die we hebben onder dit Contract, zal dat ons recht om rechten af te dwingen in de toekomst niet beïnvloeden. Als één van ons ervoor kiest een recht dat we hebben niet te laten gelden, zal dat geen van de andere rechten die elk heeft niet beïnvloeden.

12.5 Dit Contract is onderhevig aan de Engelse wetgeving en zowel Wij als U bevestigen dat enig geschil onder of in verband met dit Contract besloten zal worden in de Engelse rechtbank.

12.6 Wij kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan U.  Elke verandering zal onmiddellijk ingaan van zodra ze op de Website verschijnt en zal beschouwd worden als aanvaard door elke persoon die de Website gebruikt. Als U reeds een Bestelling geplaatst heeft die Wij aanvaard hebben, zal het Contract onderhevig blijven aan de versie van de Voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat U Uw Bestelling plaatste.

12.6 Wij kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan U.  Elke verandering zal onmiddellijk ingaan van zodra ze op de Website verschijnt en zal beschouwd worden als aanvaard door elke persoon die de Website gebruikt. Als U reeds een Bestelling geplaatst heeft die Wij aanvaard hebben, zal het Contract onderhevig blijven aan de versie van de Voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat U Uw Bestelling plaatste.

12.8 Enige kennisgeving die U Ons zendt zal als afgeleverd geacht worden als volgt, afhankelijk van de manier waarop U deze zendt:

12.8.1 op de dag dat ze achtergelaten wordt, als U de kennisgeving handmatig aflevert; of

12.8.2 op de dag dat ze gepost wordt, als U de kennisgeving post en dit in overeenstemming met de datum op het ontvangstbewijs dat U van het postkantoor ontvangt; of

12.8.3 op de dag dat ze op correcte wijze opgestuurd wordt via fax of e-mail;

en in elk geval dient ze naar het adres gespecificeerd in Clausule 8.3 gestuurd te worden.

12.9 Een persoon die geen partij in dit Contract is, zal geen rechten hebben uit hoofde van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige van zijn voowaarden af te dwingen, wat inhoudt dat alleen Wij en U er rechten onder hebben. Dit beïnvloedt de rechten en rechtsmiddelen van enige persoon die niet onderhevig is aan deze Act.

12.10 Het Contract is de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen Ons, met betrekking tot het voorwerp van de opdracht en het zal voorafgaande overeenkomsten, verstandhoudingen of regelingen, geschreven of mondeling afgesloten, buiten werking stellen. Wij erkennen beiden dat geen van ons beroep gedaan heeft op enige bijstand of beloften gegeven of geïmpliceerd, in gesproken of geschreven vorm, door de andere, buiten dat wat specifiek is opgenomen in het Contract op de Website. Als U onzeker bent over Uw rechten uit hoofde van het Contract of U wenst hierover een toelichting te ontvangen, gelieve dan onze klantenservice te contacteren op het hierboven vermelde adres.

12.11 Wij hebben een procedure voor het onderzoeken van klachten en voor het behandelen van vragen over Onze Website. Gelieve Ons te contacteren:

www.jdsports.nl
Hollinsbrook Way,
Pilsworth,
Bury,
Lancashire
BL9 8RR.

E-mail: onlinehulp@jdsports.nl

Download onze apps

Shop 24/7 met de JD Sports app! Krijg toegang tot de nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen terwijl je on the go bent.

Download via de App Store Download via Google Play

Meld je aan voor de JD Sports nieuwsbrief

Loading
Wij accepteren de volgende betaalmethoden
PayPal logo Klarna logo iDEAL logo
Bezoek onze bedrijfswebsite   www.jdplc.com Copyright © 2024 JD Sports Fashion Plc, alle rechten voorbehouden.
Loading